Reserves en voorzieningen

De mutaties bij "Financiële afwijkingen" hebben naast invloed op het saldo van baten en lasten ook uitwerking naar de balansposten reserves en voorzieningen.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 15:22:02 met de export van 09/29/2022 15:11:38