Begroting

Begrotingssaldo per programma

Omschr. begr.wijz.

uitgaven

inkomsten

saldo

Status

Begroting 2022

88.730.500

26.429.600

62.300.900

D

Aanbieding Programmabegroting 2022

-163.100

-683.000

519.900

D

Tweede tijdvakrapportage 2021

3.735.500

3.445.000

290.500

D

Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2021

68.000

68.000

D

Vlakke toneelvloer Noorddamcentrum (NDC)

-25.000

-25.000

D

Moties Programmabegroting 2022 (Raad 10-11-2021)

50.000

50.000

D

1e tijdvakrapportage 2022

294.000

294.000

D

Vaststellen Jaarstukken 2021

360.000

360.000

D

1e tijdvakrapportage 2022

-9.000

-9.000

D

Raad 13-07-2022 1e tijdvakrapportage 2022

-175.000

-175.000

D

Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023

6.164.500

-499.000

6.663.500

D

2e tijdvakrapportage 2022

12.000

12.000

0

M

B&W besluit 05-04-2022 Inzet tijdelijk extra personeel voor opvang Oekrainers

754.900

754.900

D

B&W besluit 22-03-2022 Maatschappelijke voorz. aan vluchtelingen uit Oekraïne tot 1 juli 2022

135.000

135.000

D

B&W besluit 29-03-2022 Sociaal beheer Griffioen voor vluchtelingen Oekraïne

30.000

30.000

D

B&W besluit 05-04-2022 Bevoorschotting leefgeld ontheemden Oekraïne

645.000

645.000

D

B&W-besluit 24-05-2022 Huisartsenzorg voor Oekraïense vluchtelingen (6 maanden)

58.000

58.000

M

B&W besluit 24-05-2022 Verlenging opdracht maatschappelijke voorzieningen vluchtelingen Oekraïne

404.000

404.000

M

B&W besluit 27-06-2022 Bevoorschotting leefgeld ontheemden Oekraïne 3e kwartaal

750.000

750.000

M

B&W besluit 24-05-2022 Inzet tolken ondersteuning Oekraïnse vluchtelingen

242.400

242.400

M

B&W besluit 19-07-2022 Versnelde plaatsing van statushouders in Amstelveen

500.000

300.000

200.000

M

B&W besluit 12-07-2022 Opvang en Onderwijs Oekraiense leerlingen 2022 en 2023

22.500

22.500

M

01 SOCIAAL DOMEIN

102.584.200

29.004.600

73.579.600

Begroting 2022

29.223.000

8.033.500

21.189.500

D

Tweede tijdvakrapportage 2021

818.200

125.400

692.800

D

Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2021

364.200

364.200

D

Sportvoorziening bij Keizer Karel College (KKC)

700.000

700.000

D

Vlakke toneelvloer Noorddamcentrum (NDC)

-25.000

-25.000

D

Raad 16-02-2022 Aanleg nieuw kunstgrasveld

249.600

124.800

124.800

D

Vaststellen Jaarstukken 2021

3.640.400

2.847.000

793.400

D

Raad 16-02-2022 Onafhankelijk advies Lokale Media

-5.000

-5.000

D

1e tijdvakrapportage 2022

-475.200

-122.000

-353.200

D

Raad 13-07-2022 1e tijdvakrapportage 2022

38.000

38.000

D

Perspectiefnota 2023

-382.100

-382.100

D

Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023

1.211.000

1.211.000

D

B&W besluit 10-05-2022 Landingsprogramma voor Oekraiense vluchteling-kinderen

401.400

401.400

D

B&W besluit 24-05-2022 Verlenging opdracht maatschappelijke voorzieningen vluchtelingen Oekraïne

299.500

299.500

M

B&W besluit 12-07-2022 Opvang en Onderwijs Oekraiense leerlingen 2022 en 2023

45.000

45.000

M

02 ONDERWIJS EN ONTPLOOIING

36.103.000

11.008.700

25.094.300

Begroting 2022

1.957.500

1.516.400

441.100

D

Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2021

25.000

25.000

D

Vaststellen zes Subsidieverordeningen Bedrijveninvestering Zone(BIZ) 2022-2026

125.000

125.000

0

D

Afdelingsplan 2022: Doorlichting en businesscase Grondbank Amstelveen (Collegebesluit 30-11-2021)

133.100

101.400

31.700

D

Vaststellen Jaarstukken 2021

1.510.000

1.510.000

D

1e tijdvakrapportage 2022

347.000

347.000

0

D

Raad 13-07-2022 1e tijdvakrapportage 2022

-250.000

-250.000

D

Perspectiefnota 2023

-1.400

-1.400

D

B&W besluit 05-04-2022 Inzet tijdelijk extra personeel voor opvang Oekrainers

45.000

45.000

D

B&W besluit 05-04-2022 Accommodatiekosten voor opvang vluchtelingen uit Oekraïne

2.570.000

100.000

2.470.000

D

B&W besluit 07-06-2022 Aanvullend budget accommodatiekosten voor opvang vluchtelingen Oekraïne

4.300.000

4.300.000

M

03 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

10.761.200

2.189.800

8.571.400

Begroting 2022

66.040.600

45.659.900

20.380.700

D

Tweede tijdvakrapportage 2021

2.275.500

2.197.500

78.000

D

Leidraad duurzaam bouwen en gebiedsontwikkeling

60.000

60.000

0

D

PLECK 3.0 (Plan voor Energietransitie, Circulaire Economie en Klimaatadaptatie)

235.000

235.000

0

D

Vaststellen 'Grondstoffenplan 2022-2026'

268.000

268.000

0

D

Afdelingsplannen 2022

1.800

1.800

D

Moties Programmabegroting 2022 (Raad 10-11-2021)

15.000

15.000

0

D

Vaststellen Jaarstukken 2021

971.500

1.159.500

-188.000

D

Actualisering grondexploitaties 2022

717.900

717.900

D

1e tijdvakrapportage 2022

-543.100

-536.100

-7.000

D

Perspectiefnota 2023

-729.600

-726.100

-3.500

D

Perspectiefnota 2023

-6.974.900

-6.974.900

0

D

Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023

3.320.600

2.283.400

1.037.200

D

DO-besluiten 2021

-45.800

-45.800

D

04 OPENBARE RUIMTE

65.612.500

43.641.200

21.971.300

Begroting 2022

20.967.800

24.697.300

-3.729.500

D

Aanbieding Programmabegroting 2022

116.500

-116.500

D

Tweede tijdvakrapportage 2021

-419.000

-1.091.800

672.800

D

Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2021

63.000

63.000

D

Definitieve vaststelling leges 2022 en BW bouwleges 2021 en 2022

1.257.000

1.651.200

-394.200

D

Vlakke toneelvloer Noorddamcentrum (NDC)

125.000

75.000

50.000

D

Afdelingsplannen 2022

-26.800

-26.800

D

Raad 16-02-2022 Regeling opkoopbescherming

60.000

60.000

0

D

Vaststellen Jaarstukken 2021

1.053.000

103.000

950.000

D

Actualisering grondexploitaties 2022

7.018.800

9.347.900

-2.329.100

D

1e tijdvakrapportage 2022

-127.500

29.900

-157.400

D

Perspectiefnota 2023

-238.200

-238.200

D

Raad 01-06-2022 Grondexploitatie de Scheg

2.278.200

2.278.200

0

D

Raad 01-06-2022 Grondexploitatie de Scheg

-2.052.400

-2.052.400

0

D

Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023

665.550

433.300

232.250

D

B&W besluit 12-07-2022 Bestuursopdracht Tijdelijke Verblijfsvoorzieningen bijzondere doelgroepen

44.000

44.000

M

05 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

30.668.450

35.648.100

-4.979.650

Begroting 2022

16.526.100

1.739.000

14.787.100

D

Aanbieding Programmabegroting 2022

310.000

310.000

D

Aanbieding Programmabegroting 2022

-300.000

-300.000

D

Tweede tijdvakrapportage 2021

390.000

390.000

D

1e tijdvakrapportage 2022

118.000

118.000

D

Vaststellen Jaarstukken 2021

40.000

585.000

-545.000

D

1e tijdvakrapportage 2022

440.500

260.500

180.000

D

Raad 13-07-2022 1e tijdvakrapportage 2022

15.000

-15.000

D

Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023

153.000

153.000

D

B&W besluit 05-04-2022 Inzet tijdelijk extra personeel voor opvang Oekrainers

250.000

250.000

D

B&W besluit 05-04-2022 Accommodatiekosten voor opvang vluchtelingen uit Oekraïne

130.000

130.000

D

B&W besluit 27-06-2022 Aanvullend budget beveiliging hotels

308.000

308.000

M

DO-besluiten 2021

-23.100

-23.100

D

06 BESTUUR, BEVOLKING EN VEILIG.

18.342.500

2.599.500

15.743.000

Begroting 2022

73.428.400

37.289.300

36.139.100

D

Aanbieding Programmabegroting 2022

35.500

35.500

D

Aanbieding Programmabegroting 2022

300.000

300.000

D

Tweede tijdvakrapportage 2021

2.455.100

1.869.400

585.700

D

Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2021

10.000

10.000

0

D

Vernieuwing ambtelijke samenwerking Aalsmeer - Amstelveen (AA)

498.500

-1.001.500

1.500.000

D

Afdelingsplannen 2022

4.088.300

4.063.300

25.000

D

Afdelingsplan 2022: Doorlichting en businesscase Grondbank Amstelveen (Collegebesluit 30-11-2021)

-31.700

-31.700

D

Vaststellen Jaarstukken 2021

993.000

886.000

107.000

D

Actualisering grondexploitaties 2022

-6.071.300

-6.071.300

0

D

1e tijdvakrapportage 2022

251.500

418.000

-166.500

D

Perspectiefnota 2023

-1.900

-1.900

D

Perspectiefnota 2023

-1.210.400

-1.210.400

0

D

Raad 01-06-2022 Grondexploitatie de Scheg

-1.994.200

-1.994.200

0

D

Raad 01-06-2022 Grondexploitatie de Scheg

1.997.800

1.997.800

0

D

Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023

551.250

816.000

-264.750

D

2e tijdvakrapportage 2022

473.700

473.700

0

M

B&W besluit 15-03-2022 Onttrekking coronafonds extra capaciteit

248.000

248.000

D

B&W besluit 05-04-2022 Inzet tijdelijk extra personeel voor opvang Oekrainers

207.500

207.500

0

D

B&W besluit 12-07-2022 Bestuursopdracht Tijdelijke Verblijfsvoorzieningen bijzondere doelgroepen

238.000

-18.000

256.000

M

DO-besluiten 2021

68.900

68.900

D

DO besluit 9 maart 2022 Afdelingsverantwoording 2021 (PN/1e tijdvakrapportage)

4.167.200

4.167.200

0

D

DO besluit xx-xx-2022 Afhechting Perspectiefnota 2023

718.000

718.000

0

M

07 OVERHEAD

81.421.150

42.620.800

38.800.350

Begroting 2022

5.714.000

148.332.900

-142.618.900

D

Aanbieding Programmabegroting 2022

3.179.600

5.343.000

-2.163.400

D

Tweede tijdvakrapportage 2021

-40.500

-40.500

D

1e tijdvakrapportage 2022

600.000

1.012.000

-412.000

D

Vaststellen Jaarstukken 2021

6.632.800

6.632.800

D

Raad 29-3-2022 Lokale maatregelen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne

5.000.000

5.000.000

D

1e tijdvakrapportage 2022

236.600

-276.500

513.100

D

Raad 13-07-2022 1e tijdvakrapportage 2022

402.000

402.000

D

Perspectiefnota 2023

1.354.500

1.354.500

D

Raad 01-06-2022 Aanvulling budget voor lokale maatregelen voor de opvang van vluchtelingen Oekraïne

5.000.000

5.000.000

D

Raad 29-06-2022 Aanvulling budget voor lokale maatregelen voor de opvang van vluchtelingen Oekraine

5.000.000

5.000.000

D

Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023

-130.000

-130.000

D

Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023

2.148.200

11.634.000

-9.485.800

D

B&W besluit 15-03-2022 Onttrekking coronafonds extra capaciteit

-248.000

-248.000

D

B&W besluit 05-04-2022 Inzet tijdelijk extra personeel voor opvang Oekrainers

-1.049.900

-1.049.900

D

B&W besluit 05-04-2022 Accommodatiekosten voor opvang vluchtelingen uit Oekraïne

-2.600.000

-2.600.000

D

B&W besluit 22-03-2022 Maatschappelijke voorz. aan vluchtelingen uit Oekraïne tot 1 juli 2022

-135.000

-135.000

D

B&W besluit 29-03-2022 Sociaal beheer Griffioen voor vluchtelingen Oekraïne

-30.000

-30.000

D

B&W besluit 05-04-2022 Bevoorschotting leefgeld ontheemden Oekraïne

-645.000

-645.000

D

B&W besluit 10-05-2022 Landingsprogramma voor Oekraiense vluchteling-kinderen

-401.400

-401.400

D

B&W-besluit 24-05-2022 Huisartsenzorg voor Oekraïense vluchtelingen (6 maanden)

-58.000

-58.000

M

B&W besluit 24-05-2022 Verlenging opdracht maatschappelijke voorzieningen vluchtelingen Oekraïne

-703.500

-703.500

M

B&W besluit 07-06-2022 Aanvullend budget accommodatiekosten voor opvang vluchtelingen Oekraïne

-4.300.000

-4.300.000

M

B&W besluit 27-06-2022 Bevoorschotting leefgeld ontheemden Oekraïne 3e kwartaal

-750.000

-750.000

M

B&W besluit 27-06-2022 Aanvullend budget beveiliging hotels

-308.000

-308.000

M

B&W besluit 24-05-2022 Inzet tolken ondersteuning Oekraïnse vluchtelingen

-242.400

-242.400

M

B&W besluit 12-07-2022 Bestuursopdracht Tijdelijke Verblijfsvoorzieningen bijzondere doelgroepen

-300.000

-300.000

M

B&W besluit 19-07-2022 Versnelde plaatsing van statushouders in Amstelveen

-200.000

-200.000

M

B&W besluit 12-07-2022 Opvang en Onderwijs Oekraiense leerlingen 2022 en 2023

-67.500

-67.500

M

08 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

23.058.500

166.045.400

-142.986.900

Begroting 2022

8.890.000

-8.890.000

D

Aanbieding Programmabegroting 2022

-1.414.500

1.414.500

D

Tweede tijdvakrapportage 2021

2.669.300

-2.669.300

D

Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2021

520.200

-520.200

D

Definitieve vaststelling leges 2022 en BW bouwleges 2021 en 2022

-394.200

394.200

D

Vernieuwing ambtelijke samenwerking Aalsmeer - Amstelveen (AA)

1.500.000

-1.500.000

D

Sportvoorziening bij Keizer Karel College (KKC)

700.000

-700.000

D

Moties Programmabegroting 2022 (Raad 10-11-2021)

50.000

-50.000

D

Raad 16-02-2022 Aanleg nieuw kunstgrasveld

124.800

-124.800

D

Vaststellen Jaarstukken 2021

9.620.200

-9.620.200

D

Raad 16-02-2022 Onafhankelijk advies Lokale Media

-5.000

5.000

D

Raad 29-3-2022 Lokale maatregelen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne

5.000.000

-5.000.000

D

Actualisering grondexploitaties 2022

-1.611.200

1.611.200

D

Perspectiefnota 2023

727.400

-727.400

D

Raad 01-06-2022 Aanvulling budget voor lokale maatregelen voor de opvang van vluchtelingen Oekraïne

5.000.000

-5.000.000

D

Raad 29-06-2022 Aanvulling budget voor lokale maatregelen voor de opvang van vluchtelingen Oekraine

5.000.000

-5.000.000

D

Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023

-453.600

453.600

D

Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023

-130.000

130.000

D

BEGROTINGSALDO (positief saldo = begrotingsoverschot)

35.793.400

-35.793.400

TOTAAL

368.551.500

368.551.500

0

Na de goedkeuring van de primitieve begroting is de begroting gewijzigd door raadsbesluiten. Vanuit rechtmatigheidsoogpunt wordt in deze paragraaf de begroting na wijziging bij opmaak van deze tijdvak ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. Dit bedrag is inclusief besluitvorming t/m eind september.

De besluitvorming t/m september betekent een begroot tekort van € 35,8 miljoen.

Beslispunt:

  1. Instemmen met de geactualiseerde begroting in hoofdstuk 6.1.
Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 15:22:02 met de export van 09/29/2022 15:11:38