Bijlagen

Inkoop en aanbesteding

Het Concern Inkoopjaarplan 2022 bevat in beginsel ruim 180 inkooptrajecten, waarvan zo’n 30 tot 40 openbare aanbestedingen die op TenderNed worden gepubliceerd. Voorbeelden zijn Zonnedaken, Sport- en speeltoestellen en verschillende aanbestedingen in relatie tot de nieuwbouw van het scholencomplex aan de Landtong. Vanzelfsprekend is ook de situatie rondom Oekraïne van invloed op het werkgebied Inkoop en Aanbesteding. De gemeente heeft in dat kader verschillende inkooptrajecten uitgevoerd, bijvoorbeeld als het gaat om hotelopvang, maaltijdenverzorging en beveiligingsdiensten.

De voortgang van aanbestedingen bij specifieke marktsituaties worden continu gemonitord. Het college en de directie sturen actief bij nieuwe aanbestedingen, waarbij tot eventuele afwijkingen vooraf wordt besloten door het college. Dit gebeurt mede op advies van bijvoorbeeld PianOo (inkoopdesk van het Rijk) en met inachtneming van de Europese aanbestedingsrichtlijnen en de regels van de Aanbestedingswet 2012. Door middel van inkoopdossiers worden aanbestedingstrajecten gemotiveerd.

Wat betreft de financiële rechtmatigheid wordt volop ingezet op het afbouwen van bestaande en het voorkomen van nieuwe onrechtmatigheid. Dit gebeurt op verschillende manieren, zoals door het monitoren van de voortgang van het concern inkoopjaarplan en het uitvoeren van crediteurenanalyses waarmee ook eventuele risico’s kunnen worden gesignaleerd. Periodiek vindt overleg plaats met de Inkoopcommissie. Op deze wijze wordt vanuit verschillende invalshoeken gewerkt aan het borgen van de financiële rechtmatigheid.

Kijkend naar de Tussentijdse crediteurenanalyse 2022 wordt voor dit jaar een financiële onrechtmatigheid verwacht van circa € 1.5 miljoen. De gemeente heeft voor alle onrechtmatigheden in de jaarstukken een tolerantiegrens tussen de € 2,5 en € 3 miljoen (1% van de gemeentelijke uitgaven) De definitieve inkooponrechtmatigheid wordt vastgesteld aan de hand van de Tweede crediteurenanalyse 2022 die begin 2023 wordt uitgevoerd. De financiële onrechtmatigheid is onder meer afhankelijk van hoe de accountant de inkopen beoordeeld die zijn gedaan in relatie tot de situatie in Oekraïne.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 15:22:02 met de export van 09/29/2022 15:11:38