Bijlagen

Arbeidsmarkt en inhuur

Landelijk evenaart het aantal vacatures bij gemeenten in maart 2022 het recordniveau van december 2021, 11.500 vacatures. Voor Amstelveen is het beeld gematigd positief. We slagen er in om nieuwe medewerkers in dienst te nemen en ook ingehuurde krachten aan ons te binden. Maar we zien dat er een steeds grotere investering in werving, arbeidsmarktcommunicatie en in het binden en boeien van medewerkers benodigd is om de gewenste kwantiteit en kwaliteit van medewerkers binnen te halen en te behouden.

Gemiddeld over de afdelingen is 90% van de formatieruimte bezet met medewerkers die in dienst zijn bij de gemeente. De mate waarin het management er in slaagt om de formatieruimte met ‘eigen’ medewerkers te vullen is verschillend per afdeling, en is een afspiegeling van de arbeidsmarkt voor de vacante functies. Ongeveer een kwart van de inhuur is nodig vanwege de krappe arbeidsmarkt.
Op 1 augustus zijn ruim 300 tijdelijke inhuurkrachten in de organisatie actief. Meer dan de helft van de inhuurkrachten wordt ingehuurd op projecten of op activiteiten met een tijdelijke financiering. Ook in 2022 zijn veel middelen tijdelijk ter beschikking gesteld. In die zin weerspiegelt de inhuur de beleidskeuzes.

Voor vervanging van verlof (ziekte- en zwangerschapsverlof) wordt circa 4% ingehuurd. De sturing op terugdringing verzuim is verstevigd door de inzet van casemanagers.
Naast de hierboven genoemde inhuurmotieven is om organisatiedoeleinden een bewuste keuze gemaakt voor een flexibele schil die ca. 20% van de inhuur betreft.
De financiële stand van zaken is opgemaakt medio augustus 2022. Op dat moment is € 14 miljoen uitgegeven aan inhuur, en zijn voor € 12,8 miljoen contractueel verplichtingen aangegaan voor het boekjaar 2022 (€ 26,8 miljoen totaal).

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 15:22:02 met de export van 09/29/2022 15:11:38